Wartości etyczne i biznesowe

Szanowni Państwo,

 Prowadząc działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych „BUDREM” w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. przestrzega podstawowych wartości etycznych i biznesowych. Gwarantujemy współpracę w oparciu o takie wartości i zasady, jak:

  • Etyka podstawą naszego działania
  • Uczciwość i lojalność wobec Klientów
  • Dobre relacje z pracownikami
  • Wzajemnie korzystna współpraca z partnerami biznesowymi
  • Uczciwa konkurencja
  • Wrażliwość społeczna.

 „Wartości etyczne i biznesowe BUDREM”, które przedstawiamy poniżej odzwierciedlają nasz sposób działania. Zachęcamy Państwa do współpracy z nami i skorzystania z oferowanych przez nas usług jako wiarygodny i odpowiedzialny partner – godny Państwa zaufania.

Jerzy Krotla                                                                                  Marcin Krotla

Prezes Zarządu                                                                         Wiceprezes Zarządu

 

Wartości etyczne i biznesowe BUDREM